Home

Louise Kruse

Kontakt 

Telefon:+46 762 29 66 86

E-post:kruse@salmipartners.se

Växel:+46 31 30 00 550

Språk:Svenska, Engelska

Kontor: Göteborg


Efter några i egen regi arbetar jag numera på Advokatfirman Salmi & Partners.


Jag är verksam inom flera juridiska områden med specialkunskap inom hästrelaterade juridiska frågor och tvistemål. Jag har god erfarenhet av fastighetsrätt. Därutöver åtar jag mig uppdrag inom humanjuridikens område såsom familjerätt, ekonomisk familjerätt samt migrationsrätt.


Utbildning


Juristexamen – (LL.M.) Lunds universitet (2016)
Kandidatexamen i rättsvetenskap - Lunds universitet (2015)
Journalistexamen Göteborgs universitet (2005)
Pol.mag Göteborgs universitet (2005)


Jur.kand

FRUSTRATED MAGNETS

SUSTAINABLE ENERGY

BEHAVIOUR OF NUCLEI

- Low-Temperature Physics

 

- High-energy and Elementary Particle Physics

 

- Quantum Field Theory

 

- Surface Electromagnetic Wave Plasmas

 

- Fluid physics